First slide

Tên chủ sở hữu: Hội sinh vật cảnh xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Mai Vàng Nhơn An nhãn hiệu