First slide

Tên chủ sở hữu: Hội dừa Hoài Nhơn

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Dầu dừa tinh khiết Hoài Nhơn nhãn hiệu