First slide

Tên chủ sở hữu: Hội Nông dân xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Cá cơm khô Mỹ An nhãn hiệu