First slide

Tên chủ sở hữu: UBND huyện An Lão

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Nhãn hiệu chứng nhận Chè Tiến vua An Toàn - An Lão nhãn hiệu
2 Mật ong rừng An Lão nhãn hiệu