First slide

Tên chủ sở hữu: Hội Nông dân huyện Hoài Ân

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Bưởi Hoài Ân nhãn hiệu