First slide

Tên chủ sở hữu: UBND huyện Phù Cát

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Nước mắm Đề Gi nhãn hiệu
2 Nón ngựa Phú Gia nhãn hiệu
3 Hành hương Phù Cát nhãn hiệu