First slide
Số đơn: 4-2018-12527
Tên chủ sở hữu: Lê Thị Nguyệt
Tên nhãn hiệu: Thái An
Logo:
Loại nhãn hiệu: Cá nhân
Nhóm sản phẩm dịch vụ: Các sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, khoa học và nông nghiệp
Ngày nộp đơn: 23/04/2018
Địa chỉ: thôn Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Số bằng:
Ngày cấp bằng: Thứ Năm 01/01/1970
Ngày công bố bằng: 01/01/1970
Ngày hết hạn:

THÔNG TIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

THÔNG TIN CHUNG
VIDEO
Không có video
THÔNG TIN CHI TIẾT
MẪU MÃ SẢN PHẨM