First slide
Số đơn: 4-2018-32192
Tên chủ sở hữu: Hội Nông dân xã Hoài Sơn
Tên nhãn hiệu: Chuối mốc Hoài Sơn
Logo:
Loại nhãn hiệu: Tập thể
Nhóm sản phẩm dịch vụ: Các sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm vườn và lâm nghiệp dạng thô và chưa xử lý
Ngày nộp đơn: 19/09/2018
Địa chỉ: xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn
Số bằng: 4-0323785-000
Ngày cấp bằng: Thứ Tư 10/07/2019
Ngày công bố bằng: 26/08/2019
Ngày hết hạn: 19/09/2028

THÔNG TIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

THÔNG TIN CHUNG
Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Chuối Mốc", "HOAI NHƠN - BINH ĐINH" (Hoài Nhơn - Bình Định), hình lá và quả chuối.
VIDEO
Không có video
THÔNG TIN CHI TIẾT
MẪU MÃ SẢN PHẨM