First slide
Tên đề tài: Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2010
Tổ chức chủ trì: Cty TNHH tư vấn công nghệ môi trường và xây dựng M.T.C
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Võ Văn Lược
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: - Thiết kế mạng lưới quan trắc môi trường đất, nước, không khí tỉnh Bình Định - Xây dựng cơ sở dữ liệu cùng với bản đồ chuyên đề về mạng lưới các điểm quan trắc dựa trên công nghệ GIS
Kết quả thực hiện: -Phương án quy hoạch mạng lưới môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh Bình Định -Bộ bản đồ giấy (in màu) tỷ lệ 1/100.000 thể hiện mạng lưới quan trắc của tỉnh BĐ - Bộ bản đồ số hóa được thể hiện trên phần mềm AreWiew
Thời gian bắt đầu: 01/09/2003
Thời gian kết thúc: 01/09/2004
Kinh phí thực hiện: 280.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan