First slide
Tên đề tài: Tổng hợp biên hội bản đồ địa chất khoáng sản, đề xuất giải pháp đầu tư thăm dò, khai thác, sử dụng hợp lý một số loài tài nguyên khoáng sản có thế mạng tại tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Liên đoàn Địa chất Trung trung bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Nguyễn Văn Thuấn
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu: Tổng hợp và biên hội bản đồ địa chất khoáng sản, tỉnh Bình Định tỷ lệ 1:50.000 -Đề xuất giải pháp đầu tư thăm dò, khai thác sử dụng hợp lý một số
Kết quả thực hiện: -Kết quả điều tra về tình hình KT-XH liên quan đến tài nguyên khoáng sản và hiện trạng khai thác -Thuyết minh về đặc điểm địa chất và khoáng sản tỉnh Bình Định -Kết quả xây dựng các bản đồ, sơ đồ...
Thời gian bắt đầu: 01/04/2006
Thời gian kết thúc: 01/12/2007
Kinh phí thực hiện: 441.800.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan