First slide
Tên đề tài: Ứng dụng vật liệu composite đóng mới tàu cá ngừ đại dương thay thế tàu gỗ cho ngư dân Bình Định
Tổ chức chủ trì: Cty Cổ phần tàu thuyền và hải sản Cù lao xanh
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Tăng Thạch Anh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Ứng dụng vật liệu composite đóng mới tàu cá ngừ đại dương thay thế tàu gỗ cho ngư dân Bình Định nhằm tăng sản lượng khai thác, nâng cao chất lượng cá thu hoạch
Kết quả thực hiện: - Ứng dụng vật liệu composite đóng mới tàu cá ngừ đại dương thay thế tàu gỗ cho ngư dân Bình Định nhằm tăng sản lượng khai thác, nâng cao chất lượng cá thu hoạch -Phát triển ngành công nghiệp đóng tàu ở tỉnh nhà, nâng cao năng lực trình độ cán bộ kỹ thuật...
Thời gian bắt đầu: 01/08/2002
Thời gian kết thúc: 01/08/2003
Kinh phí thực hiện: 340.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan