First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu nuôi thử nghiệm đàn chim Yến trong nhà để lấy tổ tại bán đảo Phương Mai tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Ban Quản lý và khai thác yên sào Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Nguyễn Hồng Vân
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: - Nuôi thành công chím Yến trong nhà để lấy tổ tại bán đảo Phương Mai tỉnh Bình Định và góp phần phát triển nghề nuôi chim Yến trong nhà để lấy tổ tại Bình Định
Kết quả thực hiện: - Đặc trưng sinh học chim yến Bình Định: chất lượng, mùa vụ sinh sản, số lương cá thể - Khảo sát khu vực kiếm ăn, đường chim bay, khả năng làm tổ trên đất liền, - Thiết kế và xây dựng một nhà yến đúng tiểu chuẩn kỹ thuật và dụ Yến trong nhà
Thời gian bắt đầu: 01/04/2006
Thời gian kết thúc: 01/12/2008
Kinh phí thực hiện: 388.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan