First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng giải pháp quản lý tổng thể (ERP) tại Công ty Dược-Trang thiết bị Y tế Bình Định
Tổ chức chủ trì: Cty Dược Trang thiết bị Y tế Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Đặng Tấn Dũng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: - Nhằm quản lý tối ưu tất cả các nguồn lực sản xuất kinh doanh thông qua hệ thống mạng máy tính đề nâng cao khả năng cạnh tranh của Cty trong giai đoạn đầu hội nhập, đồng thời rút ra các kinh nghiệm trong quá trình triển khai hệ thống ERP tại một doanh nghiệp ở Bình Định
Kết quả thực hiện: - Khảo sát phân tích các quy trình hoạt động doanh nghiệp, chuẩn hóa tất cả các quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh - Triển khai hệ thống ERP áp dụng tại công ty theo kiểu tích hợp hướng tác nghiệp và điều hành trực tuyến.
Thời gian bắt đầu: 01/03/2008
Thời gian kết thúc: 01/06/2009
Kinh phí thực hiện: 1.607.270.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan