First slide
Tên đề tài: Đánh giá hiệu quả kiểm soát hen ngoại trú ở người lớn theo hướng dẫn GINA 2006 tại Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn.
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS Nguyễn Văn Nuôi
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả kiểm soát hen ngoại trú ở người lớn theo hướng dẫn GINA 2006
Kết quả thực hiện: -Khảo sát một số đặc điểm bệnh hen của mẫu nghiên cứu - Đánh giá tác dụng phụ của thuốc và tính tuân thủ điều trị của bệnh nhân
Thời gian bắt đầu: 01/10/2008
Thời gian kết thúc: 01/10/2010
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan