First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm môi trường lao động, cơ cấu bệnh tật và một số bệnh lý có tính chất nghề nghiệp của công nhân chế biến thủy sản đông lạnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trường Cao đẳng Y tế Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths Lê Quang Liêm, ThS Bùi Lê Vĩ Chính, ThS Mai Minh Thúy
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: -Đánh giá hiện trạng môi trường lao động một số công ty chế biến thủy sản đông lạnh tại Bình Định theo tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Bộ Y tế
Kết quả thực hiện: -Đánh giá tác động môi trường lao động đến tình hình sức khỏe bệnh tật của công nhân -Đề xuất một số giải pháp đảm bảo sức khỏe, phòng chống các tác hại nghề nghiệp cho công nhân ngành chế biến thủy sản đông lạnh
Thời gian bắt đầu: 01/01/2007
Thời gian kết thúc: 01/12/2007
Kinh phí thực hiện: 120.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan