First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp tổng hợp để kéo dài thời gian bảo quản cho một số loại rau, quả có giá trị hàng hóa cao ở tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm KHCN phát triển đô thị và Nông thôn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Nguyễn Mạng Khải
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Xây dựng qui trình công nghệ bảo quản và mô hình ứng dụng một số biện pháp tổng hợp nhằm kéo dài thời hạn bảo quản, nâng cao hiệu quả kinh tế của một số loài rau quả (xoài,dừa,hành) trên địa bàn tỉnh bình định.
Kết quả thực hiện: Giúp cộng đồng dân cư được tiếp cận với những tiến bộ khoa học, nâng cao trình độ hiểu biết và có thêm định hướng trong ngành trồng trọt, là cơ sở dữ liệu bức phá
Thời gian bắt đầu: 01/01/2007
Thời gian kết thúc: 01/12/2008
Kinh phí thực hiện: 390.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan