First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu kết quả phẩu thuật tạo hồ củng mạc dưới vạt củng mạc trong điều trị bệnh Glocôm nguyên phát
Tổ chức chủ trì: BV Mắt tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS CKII Nguyễn Thanh Triết
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: - Đánh giá kết quả phẩu thuật cắt bè củng mạc cải tiến - Nhận xét và so sánh kết quả về sự hình thành sẹo bọng, điều chỉnh nhãn áp, bảo tồn thị lực của 2 phương pháp cắt bè củng mạc cải tiến và cắt bè củng mạc hiện nay
Kết quả thực hiện: - Đánh giá kết quả phẩu thuật cắt bè củng mạc cải tiến - Nhận xét và so sánh kết quả về sự hình thành sẹo bọng, điều chỉnh nhãn áp, bảo tồn thị lực của 2 phương pháp cắt bè củng mạc cải tiến và cắt bè củng mạc hiện nay
Thời gian bắt đầu: 01/03/2009
Thời gian kết thúc: 01/03/2011
Kinh phí thực hiện: 137.920.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan