First slide
Tên đề tài: Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị các bệnh lý do tồn tại ống phúc tinh mạc ở trẻ em với liều kháng sinh dự phòng duy nhất.
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS Phạm Văn Phú
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: -Đề xuất quy trình điều trị các bệnh lý do tồn tại ống phúc tinh mạc ở trẻ em.
Kết quả thực hiện: - Khám xét, ghi nhận, nhận xét các đặc điểm lâm sàng của các bệnh lý do tồn tại ống phúc tinh mạc - Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật các bệnh lý do tồn tại ống phúc tinh mạc ở trẻ em với một liệu lượng kháng sinh dự phòng duy nhất...
Thời gian bắt đầu: 01/03/2008
Thời gian kết thúc: 01/03/2009
Kinh phí thực hiện: 103.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan