First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu tình hình nhiễm Sán lá gan lớn trên đàn trâu, bò tại Bình Định và giải pháp phòng trị.
Tổ chức chủ trì: Chi cục thú y Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS TY Nguyễn Văn Quốc
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Đánh giá thực trạng tình hình nhiễm sán lá gan lớn trên đàn trâu, bò tại tỉnh Bình Định và hiệu quả của thuốc tẩy sán, trên cơ sở đó xây dựng quy trình phòng, trị bênh sán lá gan lớn hàng năm trên trâu bò
Kết quả thực hiện: -Điều tra dịch tễ học về bệnh sán lá gan lớn trên trâu bò -Xác định cường độ và tỷ lệ nhiễm sán lá gan trên đàn trâu, bò -Đánh giá hiệu lực của thuốc tẩy sán hiện đang sử dụng...
Thời gian bắt đầu: 01/03/2008
Thời gian kết thúc: 01/12/2009
Kinh phí thực hiện: 297.900.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan