First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật Soave qua ngã hậu môn điều trị bênh phình đại trang bẩm sinh
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS CKII Phạm Văn Phú
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Mô tả các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh phình đại tràng bẩm sinh; đánh giá kết quả ứng dụng phẩu thuật Soave qua ngã hậu môn điều trị bệnh phình đại tràng bẩm sinh.
Kết quả thực hiện: - Khám xét, chẩn đoán bệnh nhân dựa vào lâm sàng, X-Quang và xác định là phình đại tràng bẩm sinh đoạn đại tràng sigma trực tràng chưa được làm hậu môn nhân tạo - Phẩu thuật, theo dõi và đánh giá kết quả điều trị bệnh phình đại tràng bẩm sinh bằng phẩu thuật Soave qua ngã hậu môn -Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của quy trình điều trị bênh nhân phình đại tràng bẩm sinh.
Thời gian bắt đầu: 01/04/2010
Thời gian kết thúc: 01/09/2011
Kinh phí thực hiện: 155.580.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan