First slide
Tên đề tài: Ứng dụng đặt máy tạo nhịp tim trên bệnh nhân rối loạn nhịp chậm tại bênh viện đa khoa tỉnh Bình Định (2010-2012)
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS CKII Phan Nam Hùng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: - Khảo sát các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả đặt máy tạo nhịp tạm thời và vĩnh viễn trong điều trị rối loạn nhịp tim chậm.
Kết quả thực hiện: - Khảo sát đặt điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bênh nhân trước và sau khi đặt máy tim nhân tạo trên bệnh nhân rối loạn nhịp tim chậm tại Bình Định - Đánh giá kết quả đặt máy tạo nhịp tim tạm thời và vĩnh viễn: kỹ thuật vô cảm và đường vào thất phải; phương tiện khảo sát đầu dây điện cực và loại máy tạo nhịp tim; phương thức tạo nhịp tim, ngưỡng tạo nhịp tim, các thông số tạo nhịp tim vĩnh viễn và kết quả tạo nhịp sau khi đặt máy tạo nhịp tim 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng...
Thời gian bắt đầu: 01/04/2010
Thời gian kết thúc: 01/04/2012
Kinh phí thực hiện: 257.450.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan