First slide
Tên đề tài: Thiết kế chế tạo cụm máy bo đáy cầu (đáy elip)
Tổ chức chủ trì: Cty TNHH Văn Dương
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Nguyễn Văn Dương
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu: - Thiết kế chế tạo máy ép, bo đấy cầu, đáy ê líp dạng thủy lực bán tự động với tính năng linh hoạt, gia công đa dạng sản phẩm...
Kết quả thực hiện: - Sản phẩm của đề tài đã được đưa vào thực tế sản xuất tại công ty...
Thời gian bắt đầu: 01/03/2009
Thời gian kết thúc: 01/12/2010
Kinh phí thực hiện: 571.125.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan