First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu rối loạn chức năng nội mạc mạch máu ở bênh nhân đái tháo đường tuýp 2 bằng phương pháp đo đáp ứng giãn mạch qua trung gian dòng chảy ở động mạch cánh tay
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Võ Bảo Dũng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: - Khảo sát giãn mạch qua trung gian dòng chảy (FMD) động mạch cánh tay siêu âm Doppler và 2D ở bênh nhân đái tháo đường týp 2 -Đánh giá sự liên quan giữa FMD động mạch cánh tay với một số yếu tố nguy cơ tim mạch như tuổi, hút thuốc lá...
Kết quả thực hiện: - FMD động mạnh cánh tay ở bênh nhân đái tháo đường týp 2 thấp hơn so với nhóm chứng - ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 động mạnh cánh tay giảm ở nhóm có hút thuốc lá...
Thời gian bắt đầu: 01/04/2010
Thời gian kết thúc: 01/04/2012
Kinh phí thực hiện: 112.080.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan