First slide
Tên đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục bệnh viêm tai giữa của trẻ em từ 3-15 tuổi ở huyện Tây Sơn
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa khu vực Phú Phong
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS CKII Trương Quang Đạt
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: -Xác định tần suất mắc bệnh và tỉ lệ di chứng của bệnh viêm tai giữa trẻ em 3-15 tuổi huyện Tây Sơn - Đánh giá kết quả điều trị nội khoa bệnh viêm tai giữa trẻ em 3-15 tuổi huyện Tây Sơn -Đề xuất các giải pháp phòng và khắc phục hậu quả bệnh viêm tai giữa
Kết quả thực hiện: - 28 ca viêm tai giữa cấp được điều trị nội khoa đáp ứng tốt với một trong hai loại kháng sinh Cefixime hoặc Klamentin - 83 ca viêm tai giữa thanh dịch được điều trị nội khoa với một trong 2 loại kháng sinh Cefixime hoặc Klamentin...
Thời gian bắt đầu: 01/05/2010
Thời gian kết thúc: 01/10/2011
Kinh phí thực hiện: 119.796.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan