First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu phục hồi bài choi dân gian cổ truyền Bình Định
Tổ chức chủ trì:
Chủ nhiệm nhiệm vụ: NSƯT Phan Ngạn
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu: -Nghiên cứu phục hồi Bài chòi cổ dân gian Bình Định...
Kết quả thực hiện: - Nghiên cứu lịch sử hình thành - Sưu tầm nghiên cứu 2 kịch bản văn học bài chòi
Thời gian bắt đầu: 01/05/2001
Thời gian kết thúc: 01/11/2002
Kinh phí thực hiện: 70.500.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan