First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bề mặt tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae sản xuất chế phẩm sinh học - probiotic phòng ngừa bệnh đốm trắng trong nuôi tôm ở Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH và CN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo; ThS. Lê Hồng Linh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Nghiên cứu tạo dòng tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae bằng công nghệ bề mặt tế bào giúp tăng sức đề kháng của tôm trong phòng ngừa bệnh đốm trắng. Nghiên cứu thiết kế công thức probiotic làm thức ăn bổ sung với bộ chủng vi sinh vật probiotic và nấm men ứng dụng công nghệ bề mặt tế bào. Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học - probiotic  phòng ngừa bệnh đốm trắng trong nuôi tôm ở Bình Định. Nghiên cứu phương pháp sử dụng chế phẩm sinh học - probiotic trong nuôi tôm. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của chế phẩm sinh học - probiotic (sản phẩm của đề tài) tăng sức đề kháng của tôm trong phòng ngừa bệnh đốm trắng quy mô phòng thí nghiệm. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của chế phẩm sinh học - probiotic (sản phẩm của đề tài) tăng sức đề kháng của tôm trong phòng ngừa bệnh đốm trắng ở Bình Định quy mô thực địa.

Thời gian bắt đầu: 01/12/2018
Thời gian kết thúc: 31/12/2020
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan