First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật canh tác trong sản xuất vừng (Sesamum indicum L.) trên chân đất lúa chuyển đổi tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Khuyến nông Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Quang Tình
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Điều tra, khảo sát và phân tích hiện trạng sản xuất vừng tại Bình Định. Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật canh tác vừng trên đất lúa chuyển đổi bao gồm xác định giống, lượng phân bón và một số biện pháp canh tác làm tăng năng xuất vừng tại 02 xã Cát Trinh (Phù Cát) và Hoài Sơn (Hoài Nhơn). Xây dựng mô hình trình diễn và hoàn thiện quy trình thâm canh cây vừng trên chân đất lúa chuyển đổi tại Bình Định (tại 02 xã Cát Trinh (Phù Cát) và Hoài Sơn (Hoài Nhơn)).

Thời gian bắt đầu: 01/11/2017
Thời gian kết thúc: 31/10/2020
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan