First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu tác dụng điều trị của phác đồ Krhzeo đối với lao phổi mạn tính ở Bình Định
Tổ chức chủ trì: BV Lao phổi Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.BS Nguyễn Anh Quân
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: - Thực hiện yêu cầu mục tiêu quốc gia - Thuốc có giá thành rẻ, có nguồn cung cấp dồi dào sẵn có trên thị trường thuốc
Kết quả thực hiện: - Hiệu quả điều trị của phác đồ Krhzeo với bênh lao phổi mạn tính là 79.67%
Thời gian bắt đầu: 01/03/2006
Thời gian kết thúc: 01/12/2008
Kinh phí thực hiện: 327.734.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan