First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu trồng một số loài cây hoa cảnh quan có giá trị phục vụ phát triển du lịch sinh thái tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh
Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Ngọc Đạo
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Đánh giá khả năng thích ứng của một số loài hoa cảnh quan tại xã Vĩnh Sơn đáp ứng yêu cầu cảnh quan phục vụ phát triển du lịch; Tuyển chọn được 2-3 loài cây hoa cảnh quan thích ứng với điều kiện khí hậu Vĩnh Sơn; Xây dựng quy trình trồng và chăm sóc những loài hoa thích nghi.

Thời gian bắt đầu: 01/09/2017
Thời gian kết thúc: 31/03/2020
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan