First slide
Tên đề tài: Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm cây hoa cảnh tại làng nghề thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Liên hiệp các hội KHKT Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Lê Văn Tâm; TS. Nguyễn Thị Tố Trân
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Điều tra đánh giá hiện trạng, đề xuất một số số giải pháp phát triển làng nghề hoa cảnh Bình Lâm theo hướng bền vững. Tuyển chọn được 2-3 loài hoa cảnh mới phù hợp điều kiện làng hoa Bình Lâm và nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng. Xây dựng 2 mô hình trình diễn sản xuất hoa cảnh gắn với chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHKT tại làng nghề Bình Lâm.

Thời gian bắt đầu: 01/02/2017
Thời gian kết thúc: 31/03/2019
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài:
 
Đề tài liên quan