First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí thành phố sống tốt cho Quy Nhơn và vùng phụ cận
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Trần Võ Kim Siêng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Hình thành, triển khai đánh giá thực tế bộ tiêu chí thành phố sống tốt cho Quy Nhơn và vùng phụ cận qua tài liệu thu thập và  khảo sát ý kiến của người dân. Đề xuất giải pháp thực hiện thành phố sống tốt nhằm nâng cao chất lượng đô thị cũng như chất lượng sống của người dân Quy Nhơn. 

Thời gian bắt đầu: 01/04/2017
Thời gian kết thúc: 31/12/2017
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan