First slide
Tên đề tài: Điều tra, đánh giá sạt lở các khu vực huyện Vân Canh tỉnh Bình Định nhằm dự báo các tai biến địa chất và đề xuất giải pháp phòng chống, giảm thiểu các thiệt hại kinh tế xã hội do sạt lở.
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Triển khai công nghệ khoáng chất
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đỗ Minh Đức
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu: - Điều tra làm sáng tỏ hiện tượng sạt lở và ảnh hưởng của chúng đến các hoạt động kinh tế xã hội ở địa phương - Xác định nguyên nhân, dự báo quy mô phát triển hiện tưởng sạt lở, từ đó khoanh định các khu vực nguy hiểm...
Kết quả thực hiện: - Nguyên nhân trực tiếp gây sạt lở là lương mưa bất thương quá lớn vào cuối năm 2005 làm bão hòa toàn bộ đất đá, suy giảm độ ổn định của mái dốc...
Thời gian bắt đầu: 01/07/2006
Thời gian kết thúc: 01/06/2007
Kinh phí thực hiện: 305.800.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan