First slide
Tên đề tài: Chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa thích ứng úng ngập và nhiễm mặn cho cộng đồng, nhằm duy trì sản xuất lúa hiệu quả, hạn chế tình trạng hoang hóa đất trồng lúa trong điều kiện nhiễm mặn gia tăng vì nước biển xâm nhập sâu do tác động của BĐKH ở vùng ven đề đông tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Liên hiệp các Hội KH&KT Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCK2. Nguyễn Thị Thanh Bình
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/09/2014
Thời gian kết thúc: 21/05/2021
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan