First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu đặt máy tạo nhịp 2 buồng tái đồng bộ nhịp nhĩ thất trong điều trị suy nút xoang và block nhĩ thất tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCK2. Phan Nam Hùng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/09/2017
Thời gian kết thúc: 30/09/2019
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan