First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bơm thuốc điều trị ung thư phối hợp với nút động mạch nuôi u trong điều trị ung thư gan nguyên phát
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCK2. Nguyễn Văn Trung
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/09/2017
Thời gian kết thúc: 30/09/2019
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan