First slide
Tên đề tài: Sưu tầm, nghiên cứu tác dụng các bài thuốc dùng trong võ cổ truyền, và đề xuất hướng bảo tồn, phát huy giá trị của võ y Bình Định
Tổ chức chủ trì: Liên hiệp các hội KHKT Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Bình
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

- Báo cáo tổng hợp (bản giấy và bản điện tử)
- Báo cáo tóm tắt (bản điện tử)

Thời gian bắt đầu: 01/02/2017
Thời gian kết thúc: 01/02/2019
Kinh phí thực hiện: 377.931 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
Quay lại
 
Đề tài liên quan