First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố liên quan đến đuối nước ở trẻ em; đề xuất giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ mắc và tử vong trẻ em do đuối nước tại tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trường cao đẳng y tế Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Bùi Lê Vĩ Chinh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:

1.Xây dựng và triển khai mô hình phòng chống ung thư cổ tử cung dựa vào y tế xã cho phụ nữ (15 – 49) tuổi tại xã Canh Hòa, huyện Vân Canh;

2. Đánh giá hiệu quả và khả năng áp dụng mô hình phòng chống ung thư cổ tử cung dựa vào y tế xã sau một năm can thiệp.

Kết quả thực hiện:

Xác định thực trạng và các yếu tố liên quan đến đuối nước trẻ em ở 11 huyện/thị xã/thành phố - tỉnh Bình Định năm 2015, 2016 Đề xuất các giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ mắc và tử vong trẻ em do đuối nước tại một số huyện tỉnh Bình Định. Đánh giá kết quả can thiệp nhằm giảm nguy cơ mắc và tử vong trẻ em do đuối nước tại một số huyện tỉnh Bình Định

Thời gian bắt đầu: 01/02/2017
Thời gian kết thúc: 01/12/2018
Kinh phí thực hiện: 190 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan