First slide
Tên đề tài: Xây dựng mô hình can thiệp dự phòng, sàng lọc và kiểm soát ung thư cổ tử cung của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15 – 49) dựa vào y tế xã tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Liên hiệp hội KH&KT Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Liên hiệp hội KH&KT Bình Định
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/03/2019
Thời gian kết thúc: 03/04/2019
Kinh phí thực hiện: 502.779 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan