First slide
Tên đề tài: Nguyên cứu quản lý sử dụng vỉa hè trên địa bàn thành phố Quy Nhơn – Thực trạng và giải pháp
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Võ Ngọc Anh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/04/2018
Thời gian kết thúc: 01/11/2018
Kinh phí thực hiện: 29 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan