First slide
Tên đề tài: Dự án SXTN: Sản xuất thử nghiệm nước uống Linh chi đóng chai theo quy mô công nghiệp
Tổ chức chủ trì: Công ty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Phan Anh Triết
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Mục tiêu chung:
Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất nước uống linh chi đóng chai quy mô công nghiệp.
Mục tiêu cụ thể:
- Hoàn thiện công nghệ sản xuất nước uống linh chi và thảo mộc tự nhiên đóng chai.
- Hoàn thiện công nghệ sản xuất nước uống linh chi đóng chai (Có bổ sung thêm đường và acid citric…).
- Xây dựng 1 xưởng sản xuất và đầu tư  dây chuyền sản xuất nước uống Linh chi đóng chai quy mô công nghiệp, công suất 400.000 lít/năm. 
- Sản xuất 8.000 lít nước uống linh chi đóng chai cho 2 loại sản phẩm: Nước uống linh chi và thảo mộc tự nhiên đóng chai và Nước uống linh chi đóng chai (Có bổ sung thêm đường và acid citric…) với yêu cầu chất lượng sản phẩm đạt quy chuẩn quốc gia QCVN 6-2:2010/BYT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn và đạt các chỉ tiêu chất lượng theo Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS).
Kết quả thực hiện:
1. Tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bình Định.
- Đào tạo 04 cán bộ công nghệ và 05 công nhân vận hành về công nghệ sản xuất nước uống linh chi đóng chai.
2. Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình sản xuất nước uống linh chi đóng chai quy mô công nghiệp.
3. Sản xuất thử nghiệm nước uống linh chi đóng chai quy mô công nghiệp: 8.000 lít (bao gồm: 6.000 lít là nước uống linh chi và thảo mộc đóng chai và 2.000 lít là nước uống linh chi đóng chai). 
Thời gian bắt đầu: 01/02/2017
Thời gian kết thúc: 31/10/2018
Kinh phí thực hiện: 271 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan