First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Gil-Vernet cải tiến lấy sỏi san hô thận
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Huỳnh Văn Nghĩa
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/02/2017
Thời gian kết thúc: 01/02/2019
Kinh phí thực hiện: 190 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan