First slide
Tên đề tài: Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ đào tạo trực tuyến các môn Toán, Lý, Hóa cho các khối trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sĩ Nguyễn Đình Hùng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Nghiên cứu một số sản phẩm, phần mềm ứng dụng mà các giáo viên thường xuyên sử dụng để thiết kế các bài giảng, bài kiểm tra để lựa chọn phần mềm, tạo môi trường làm việc quen thuộc, thân thiện
Xây dựng hệ thống kho dữ liệu điện tử ban đầu phục vụ cho việc dạy và học 
Bổ sung thêm một số game lồng ghép các nội dung bài kiểm tra nhằm kích thích, tạo thêm hứng thú cho học sinh trong học tập
Kết quả thực hiện:
Website đào tạo trực tuyến e-learning được xây dựng và lưu trữ trên máy chủ đặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo với địa chỉ: 
http://elearningbinhdinh.com
 
Website được thiết kế với giao diện đồ họa, trực quan, khoa học, dễ sử dụng với hệ thống Menu được thiết kế tùy biến theo từng đối tượng khi đăng nhập đảm bảo cho việc sử dụng thuận lợi trên các thiết bị máy tính, để bàn, máy tính bảng, smart phone
Thời gian bắt đầu: 01/11/2016
Thời gian kết thúc: 01/11/2018
Kinh phí thực hiện: 540 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan