First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vải kháng khuẩn, tất cho bệnh nhân đái tháo đường từ sợi có chứa chitosan và các loại sợi chức năng khác
Tổ chức chủ trì: Viện Dệt May - nay là Công ty Cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Bùi Thị Thái Nam
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện: Tổng quan, nghiên cứu tài liệu, thông tin và các patent nước ngoài về công nghệ sản xuất, ứng dụng nguyên liệu mới có khả năng kháng khuẩn để sản xuất các sản phẩm dệt may chức năng phục vụ trong ngành y tế trên thế giới và khảo sát, đánh giá thực tế công nghệ, thiết bị sản xuất sợi, vải, sản phẩm tất và tấm lót giầy tại Việt Nam. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ và sản xuất thử nghiệm các loại sợi kháng khuẩn bền với nhiều lần giặt và nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vải có độ bền kháng khuẩn cao, bền với giặt giũ. Nghiên cứu, xây dựng công nghệ sản xuất sản phẩm tất cho bệnh nhân tiểu đường. Nghiên cứu, xây dựng công nghệ sản xuất tấm lót giày cho bệnh nhân tiểu đường. Đề xuất các giải pháp lựa chọn công nghệ, thiết bị, địa điểm triển khai, phương pháp thực hiện đáp ứng được các yêu cầu nghiên cứu.
Thời gian bắt đầu: 01/11/2016
Thời gian kết thúc: 01/10/2018
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài:
 
Đề tài liên quan