First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống chè mới năng suất cao, chất lượng tốt bằng phương pháp gây đột biến nhân tạo kết hợp lai hữu tính
Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Minh Phương
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện: Chọn tạo các giống chè mới bằng phương pháp gây đột biến nhân tạo kết hợp lai hừu tính, có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng rộng, phục vụ sản xuất chè xanh, chè đen và chè ôlong cho các tỉnh phía Bắc. Chọn tạo được 2 -3 giống chè mới (trong đó có tối thiểu 1 giống được công nhận chính thức) có năng suất cao (tuổi 3 đạt 4-5 tấn búp/ha), chế biến chè xanh, chè đen và chè ôlong chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Tạo ra 10 - 12 dòng chè mới đột biến có đặc điểm quí về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu với sâu bệnh và điều kiện bất lợi của môi trường. Tạo ra một nguồn vật liệu khởi đầu chè phong phú từ gây đột biến thực nghiệm.
Thời gian bắt đầu: 01/01/2013
Thời gian kết thúc: 01/12/2017
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Bộ
 
Đề tài liên quan