First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rửa tay dưỡng da từ dầu dừa
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS Bạch Long Giang
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện: Đề tài đã thực hiện và đạt được những kết quả nghiên cứu chính như sau: - Khảo sát và lấy 06 mẫu nguyên liệu dầu dừa tại tỉnh Bến Tre, đã phân tích các tính chất đặc trưng của nguyên liệu dầu dừa (thông số vật lý, thông số hoá lý, hoá học..). - Xây dựng thành công quy trình sản xuất nước rửa tay từ dầu dừa ổn định, phù hợp với điều kiện của Việt Nam, sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn của sản phẩm mỹ phẩm, và xây dựng mô hình tối ưu hoá và đưa ra phương trình thực nghiệm, kiểm tra và đánh giá độ tương thích của phương trình. - Nghiên cứu và hoàn thiện 05 công thức sản phẩm nước rửa tay dưỡng da từ dầu dừa (nghiên cứu phối màu, bổ sung hương,…) đạt yêu cầu về hiệu quả tẩy rửa, cảm quan, kháng khuẩn, … - Nghiên cứu tính toán, thiết kế thiết bị sản xuất nước rửa tay dưỡng da từ dầu dừa, tiến hành lắp đặt và chạy vận hành thử nghiệm thiết bị sản xuất quy mô 40 lít/mẻ (80 lít/ngày) - Tổ chức tập huấn vận hành và chuyển giao cho Công Ty TNHH Chế Biến Sản Phẩm Dừa Cửu Long và sản xuất 40 lít công thức nền và 200 lít cho 05 dòng sản phẩm nước rửa tay dưỡng da từ dầu dừa có tính chất ổn định > 3 tháng trong điều kiện thường. - Sản phẩm nước rửa tay dưỡng da từ dầu dừa được phân tích và đánh giá chất lượng ngoại quan; tính chất vật lý (pH, độ nhớt, khả năng tạo bọt); tính chất cảm quan khi sử dụng; khả năng kháng khuẩn; khả năng kích ứng da; tính mẫn cảm (dị ứng da); độ bền sản phẩm và tiến hành kiểm tra các tính chất của sản phẩm theo quy định của Bộ Y tế; - Ngoài ra, đề tài cũng đã hướng dẫn thành công 02 Kỹ sư Hóa học (Nguyễn Thị Cẩm Trinh và Lê Tấn Huy) và công bố 01 bài báo khoa học: Ứng dụng phương pháp đáp ứng bề mặt tối ưu hóa điều kiện quá trình phản ứng xà phòng hóa từ dầu dừa tỉnh Bến Tre, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đai học Nguyễn Tất Thành, 2018, 02, 40-46.
Thời gian bắt đầu: 01/07/2017
Thời gian kết thúc: 01/10/2018
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan