First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển vật liệu composite được gia cường bằng sản phẩm chỉ xơ dừa phục vụ xây dựng và sinh hoạt hàng ngày
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Lâm Nghiệp-Phân hiệu Đồng Nai
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Nguyễn Minh Hùng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện: Đây là một trong những đề tài đã tạo ra được một số sản phẩm khoa học công nghệ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao; Kết quả nghiên cứu tạo ra loại hình sản phẩm composite từ phế liệu của quá trình chế biến nông sản truyền thống của Bến Tre, đó là xơ dừa. Vật liệu composite từ xơ dừa có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, để sản xuất các sản phẩm đồ dùng sinh hoạt hàng ngày phục vụ nhu cầu sử dụng không ngừng tăng lên của người tiêu dùng. Vật liệu composite từ xơ dừa còn có thể thay thế nguyên liệu gỗ, giảm áp lực cung cấp gỗ rừng tự nhiên, góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời, mở ra hướng mới, cách nhìn mới về vật liệu từ chế phẩm của dừa và làm phong phú hơn, đa dạng hơn cơ hội lựa chọn khác nhau của khách hàng trên thị trường sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ dừa. Việc ứng dụng kết quả đề tài vào công nghệ chế biến và sản xuất vật liệu phục vụ xây dựng và sinh hoạt của đề tài sẽ góp phần làm tăng tính ổn định và phát triển bền vững cho doanh nghiệp; đồng thời cũng tạo ra cách làm mới có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm từ dừa của tỉnh Bến Tre. Thông qua 3 mẫu sản phẩm chính của đề tài là: mặt tựa ghế, tấm lợp dạng sóng và mẫu cong 3 chiều (với từng chế độ công nghệ chuyên biệt) đã góp phần củng cố thêm tính đúng đắn về chủ trương của nhà nước là phải đưa kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài ứng dụng vào thực tiễn sản xuất; và cũng chính từ quá trình hoạt động khoa học công nghệ của đề tài, với những những số liệu đảm bảo độ tin cậy, kiến thức đúc rút được trong quá trình nghiên cứu sẽ là cơ sở dữ liệu thực tiễn bổ sung cho tài liệu, cơ sở lý thuyết phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy về lĩnh vực sử dụng nguồn phế liệu nông nghiệp để ứng dụng sản xuất sản phẩm có giá trị sử dụng cao.
Thời gian bắt đầu: 01/06/2015
Thời gian kết thúc: 01/10/2018
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan