First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu chọn lọc giống ong ngoại (Apis mellifera) và kỹ thuật nuôi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng mật ong
Tổ chức chủ trì: Viện Chăn nuôi
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Đức Hạnh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện: Thu thập, chọn lọc một số dòng ong đang nuôi ở nước ta, mua đàn nền làm nguyên liệu chọn giống. Chọn tạo một số tổ hợp lai F1 cho năng suất mật cao từ những dòng ong đã chọn lọc. Xây dựng quy trình chăn nuôi các dòng ong nhằm nâng cao năng suất và chất lượng mật.
Thời gian bắt đầu: 01/01/2015
Thời gian kết thúc: 01/06/2019
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Bộ
 
Đề tài liên quan