First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất thuốc peginterferon lambda 1, pegfilgrastim đạt tiêu chuẩn châu Âu
Tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đỗ Minh Sĩ
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm Pegcyte (Pegfilgrastim) dùng trong điều trị tăng bạch cầu. Đánh giá hiệu quả, an toàn và chi phí sản xuất của chế phẩm Pegcyte (Pegfilgrastim) trong dự phòng giảm bạch cầu đa nhân trung tính trên bệnh nhân ung thư được hóa trị liệu ức chế tủy.
Thời gian bắt đầu: 01/04/2014
Thời gian kết thúc: 01/03/2019
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài:
 
Đề tài liên quan