First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý và khai thác dữ liệu chẩn đoán hình ảnh tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trường ĐH Quy Nhơn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Lê Thị Kim Nga
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: - Thu nhập dữ liệu từ thiết bị tạo ảnh - Xây dựng CSDL thông minh bệnh nhân kem với thông tin hình ảnh - Xây dựng bộ công cụ chẩn đoán hình ảnh - Kết nối HIS hoặc RIS
Kết quả thực hiện: - Tự động nhận ảnh từ thiết bị chụp CT, MR, XQ - Có thể kết nối với HIS - Dựng mô hình 3D - Hỗ trợ chuẩn đoán từ xa...
Thời gian bắt đầu: 01/12/2014
Thời gian kết thúc: 01/09/2016
Kinh phí thực hiện: 648.572.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan