First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh Bình Định và một số biện pháp kiểm soát vectơ bền vững dựa vào cộng động
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Y tế dự phòng
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS BS Bùi Ngọc Lân
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: - Xác định một số đặc điểm dịch tễ bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh Bình Định 2007-2016 - Một số đặc điểm tập tính sinh học và vai trò vectơ truyền bệnh SXH - Xác định mức độ nhạy cảm và hiệu lực diệt muỗi Ae. aegypti của hóa chất sử dụng phòng chống SXH Dengue tại Bình Định
Kết quả thực hiện: Muỗi Ae. aegypti kháng với hóa chất Deltamethrin 0.05% và Permethrin 0.75%, nhưng còn nhạy cảm với Malathion 5%.
Thời gian bắt đầu: 01/12/2015
Thời gian kết thúc: 01/12/2017
Kinh phí thực hiện: 321.405.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan